quick contact

Nhân viên lập trình PHP MYSQL

Hiện nay chúng tôi cần tuyển dụng 1 số vị trí làm việc Theo dự án như sau:

Nhân viên lập trình PHP
 - Số lượng 1.
 - Yêu cầu: Thành thạo PHP MYSQL hướng đối tượng theo mô hình MCV hoặc sử dụng thành thạo Cakephp, có kinh
    nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, Phân tích hệ thống, Tối ưu cache,Memcached, Cắt html css chuẩn theo tiêu chuẩn W3C, Sử dụng
    thành thạo Jquery Ajax. Đã làm những dự án lớn về thương mại điện tử cở sở dữ liệu lớn.
- Mức lương: 5-7 triệu/ tháng
. (Có thưởng khi hoàn thành công việc xuất sắc)


Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ và 1 số dự án công việc đã thực hiện tiêu biểu vào Email: haiquangnet@gmail.com Trước ngày 29/12/2013.