quick contact

Thiết kế website đăng ký môn hoc trực tuyến, quản lý học HSSV, quản lý điểm

Thiết kế Website & Quảng cáo Hải Quang với nhiều năm kinh thiết kế hệ thống Website thương mại điện tử lớn.
Chúng tôi cung cấp thiết kế gói thiết kế Web Đăng ký môn học trực tuyến, quản lý điểm học sinh sinh viên, quản lý hồ sơ sinh viên.


* Các chức năng thành viên:
- Thành viên đăng ký môn học, chức năng kiểm tra số tín chỉ, trình học cho phép. trùng lịch học, và lưu và tài khoản các môn đã đăng ký.
- Sau khi đăng ký thành viên có thể xem thời khóa biểu, chức năng in thời khóa biểu, download thời khóa biểu.
- Xóa các môn đã đăng ký nhầm.
- Thành viên xem điểm học kỳ kiểm tra, theo năm, tự động tính số phẩy, Tổng điểm và in ra hoặc download về.
......................................................

* Chức năng giáo viên.
- Quản lý lịch giảng dạy, tiết học, hộp thư thông báo của nhà trường. Tham gia phòng họp trực tuyến nội bộ.
- Quản lý tài liệu và giáo trình Upload.
- Gửi thư thông báo, gửi thư đề trình lãnh đạo.
.................................................................

* Chức năng quản trị viên.
- Quản tri thêm,xóa sửa HSSV, thêm lớp, khoa,
- Quản lý điểm, thời khóa biểu của HSSV.
- Quản lý thêm, xóa, sửa giáo viên, lịch giảng dạy.
- Phân cấp quản trị phòng ban, khoa...
- Gửi mail thông báo tất cả các bộ phận giáo viên, học sinh - sinh viên toàn trường theo nhóm.
........................................................

* Trên đây chúng tôi chỉ liệt kê các chức năng có bản về 1 web đăng ký môn học, quản lý điểm, giáo viên, Ngoài ra quý khách có yêu cầu thêm các chức năng sao cho phù hợp với nhà trường.
Chế độ bảo hành chăm sóc web là 5 năm.
Miễn phí cài đặt phần mềm đào tạo sử dụng bàn giao code.


Mọi chi tiết xin liên hệ Thiết kế website & quảng cáo Hải Quang
Email: haiquangnet@gmail.com
Phone: 0982.120.836