quick contact

Tuyển CTV đăng tin

Hiện nay chúng tôi cần tuyển dụng vị trí làm việc CTV đăng tin Online như sau:

1. CTV đăng tin online
 - Số lượng 2.
 - Yêu cầu: Am hiểu về internet có mối quan hệ bạn bè nhiều trên môi trường Internet.
 - Công việc: Tìm kiếm đăng tin trên các diễn đàn lớn của Việt Nam, Soạn nội dung phong phú (Sẽ trao đổi trực tiếp).
    Đăng tin không dùng các phần mềm tự động đăng tin, mỗi bài đăng tin yêu cầu phải có 3 bài viết trả lời.
 -
Mức lương: Trả theo bài viết cụ thể 2k(2 nghìn đồng/bài viết). Nếu làm tốt cv sẽ được thưởng.
 - Chế độ: Có cơ hội làm việc lâu dài cùng chúng tôi.


Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ vào Email: haiquangnet@gmail.com hoặc liên hệ qua SĐT: 0982.120.836