quick contact

Tuyển dụng 19/06/2013

Hiện nay chúng tôi cần tuyển dụng 1 số vị trí làm việc Online như sau:

1. Nhân viên lập trình PHP
 - Số lượng 1.
 - Yêu cầu: Thành thạo PHP MYSQL hướng đối tượng theo mô hình MCV hoặc sử dụng thành thạo Cakephp, có kinh
    nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, Tối ưu cache,Memcached, Cắt html css chuẩn theo tiêu chuẩn W3C, Sử dụng
    thành thạo Jquery Ajax. Đã làm những dự án lớn về thương mại điện tử cở sở dữ liệu lớn.
- Mức lương: 4-6 triệu/ tháng

2. Nhân viên Seo google
 - Số lượng 2.
 - Yêu cầu: Có khả năng phân tích đánh giá từ khóa, chịu khó. Ứng viên gửi 1 số từ khóa seo thành công vào
    mail haiquangnet@gmail.com
 - Mức lương: 3-5 triệu.


Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ và 1 số dự án công việc đã thực hiện tiêu biểu vào Email: haiquangnet@gmail.com Trước ngày 04/07/2013.